Logg inn på din profil.

skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:


Velkommen til Step Studio AS
nettpåmelding for Våren 2023.

Innlogging gjøres med epost og personlig passord. 

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Elever under 18 år skal ikke registrere egen brukerprofil. Dette skal foreldre/foresatte til elever under 18 år gjøre. Eleven opprettes i profilen til forelderen/foresatte.

Misbruk kan føre til utestengelse. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen og tilhørende faktura. 

E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding. 


V E L K O M M E N 

Step Studio AS - Org.nr: 911 729 113
Gulbergsvei 43, 0375 OSLO 

Tilgjengelighet

Medlems avgift

Lukk

Kjøp og Påmeldingsbetingelser for Step Studio AS

Påmeldingen er bindende for ett semester om gangen. Betaling skjer via nettsiden ved påmelding.
Eleven har mulighet til å prøve en gang den første uken i semesteret og deretter få refundert kursavgiften dersom man ikke ønsker å melde seg på likevel, men ved kansellering senere enn en uke etter kursstart kreves full kursavgift. 

Step Studio er ikke ansvarlig for eventuelle skader som eleven måtte pådra seg under trening. Derfor er det viktig at eleven forholder seg til, og følger lærerens anvisninger hva gjelder utøvelsen av trening både ved dans og yoga.

Det er helt essensielt at foreldre leser mail, der all viktig informasjon blir formidlet. Dette gjelder alt fra visningstimer, til forestillinger og andre ting. 

Dersom du ikke ønsker at ditt barn blir avbildet på nettsiden eller Step Studio sin konto på instagram/facebook kan du gi oss beskjed om det.

 

Levering og avbestilling

Oppstart og levering av kurset er iht. semester dato og timeplan.

Step Studio AS returnerer innbetalt semesteravgift i sin helhet dersom avmelding er sendt på mail til celine@stepstudio.no innen en uke før semesterstartsdatoen.

Ved sykemelding/legeerklæring utover 3 uker, samt andre tungtveiende årsaker til at eleven ikke kan gjennomføre kurset, returneres kursavgift for ubrukte kursganger.


Angrerett

Step Studio AS returnerer innbetalt semesteravgift i sin helhet dersom avmelding er sendt på mail til celine@stepstudio.no innen en uke før semesterstartsdatoen.

Mangel ved varen/tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig, mail er fint.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Betalings sikkerhet

Dintero er vår partner ved kort og Vipps betaling. Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn vi lagerer heller ingen informasjon om kortnummer. 

- Alle betalinger skjer med Bank-ID
- Websiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https://  
- Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2

Norsk Lov
Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov.
 
Force majeure
Hvis det oppstår ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (som brann, streik, lock-down, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv.), som hindrer oss i å gjennomføre vår danseundervisning, er dette utenfor vår kontroll og Step Studio AS er fritatt for alt ansvar.
 
Tvister
Tvister mellom kunden og skolen skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
 
 
VÅR KONTAKTINFORMASJON 

Step Studio AS
Celine Clasen
 
celine@stepstudio.no
Mobil  957 54 119

Org nr. 911 729 113
Lukk